ok. 46,5 km

trasa: Pogódki - Kleszczewo - Semlin - Piesienica - Sucumin - Sumin - Jezioro Płaczewo - Dąbrówka - Bobowo - Grabowiec - Ropuchy - Pelplin

Przenieś ciężar swojego ciała... a właściwie przewieź go z Pogódek do Pelplina.
W XIII wieku operacji przenoszenia całego klasztoru dokonali cystersi. Szlak, który dla Ciebie wytyczyliśmy, przeprowadzi Cię od ich pierwszej siedziby na kociewskiej ziemi, do tej ostatniej. Oni musieli wykonać polecenie zwierzchników – Ty możesz to zrobić dla turystycznej i rekreacyjnej przyjemności.


Historia opatowej trasy zawarta w dwóch miejscach, alfa i omega, początek i koniec:

Pogódki
- barokowy kościół św. Piotra i Pawła z lat 1701-1715 (wnętrze głównie rokokowe)
- kościół poewangelicki
- kilka zabytkowych chat
- pałac podworski z połowy XIX wieku
- młyn XIX-wieczny oraz resztki grodziska wczesnośredniowiecznego
- rezerwat przyrody „Buczyna Pomorska” i 150-letni las bukowy
- głazy narzutowe
- panorama wsi z doliny Wierzycy (krajobraz podgórski, leśny i jeziorny)

Jezioro Sumińskie
- nad zbiornikiem biegnie ścieżka dydaktyczno-ekologiczna
- przez jezioro przepływa rzeka Smela

Pelplin
- gotycka, pocysterska Bazylika Katedralna z XIII wieku
- Collegium Marianum, zabytkowe budynki katedralnej szkoły „tumskiej i śpiewaczej”
- capella ante portam , XIV-wieczny gotycki kościół farny Bożego Ciała
- bogate eksponatami Muzeum Diecezjalne z unikatową Madonną Szafkową
- jedyny w Polsce oryginalny egzemplarz Biblii Gutenberga
- Góra Jana Pawła II, wzniesienie pamiętające papieską mszę świętą