To pomysł stworzenia na obszarze Kociewia (głównie powiaty starogardzki, tczewski oraz sąsiednie) sieci znakowanych szlaków rowerowych wraz z niezbędnym systemem:

 • oznakowania i promocji – tablice informacyjne, mapy, przewodniki, strona internetowa;
 • punktów infrastruktury turystycznej (PITSTOPY);
 • rowerowych tras spacerowych w bezpośrednich okolicach miast, miejscowości letniskowych oraz na Nizinie Walichnowskiej;
 • dróg rowerowych w obszarach zabudowanych i miejscach szczególnie niebezpiecznych (drogi krajowe, skrzyżowania);
 • wypożyczalni rowerów wraz z monitoringiem - Tczew, Starogard Gd., Ocypel, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Zblewo, Kaliska, Subkowy, Pelplin, Gniew; 
 • imprez i wydarzeń rowerowych – rajdy, zloty, zorganizowane wycieczki weekendowe, happeningi;  
 • wyprowadzenia tras poza obszar Kociewia - połączenia z sieciami tras rowerowych w sąsiednich regionach – Trójmieście, Kaszubach, Borach Tucholskich, Żuławach i Powiślu.

Pomysłodawcą programu jest Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, która zamierza zrealizować to we współpracy z: Lokalną Grupą Działania WSTĘGA KOCIEWIA, Lokalną Grupą Działania CHATA KOCIEWIA oraz wszystkimi samorządami, a także przy udziale administratorów dróg i terenów objętych programem.

Oznakowanie 13 tras rowerowych w powiecie starogardzkim o łącznej długości 416 km (w granicach administracyjnych powiatu starogardzkiego) wraz z budową 68 obiektów rekreacyjnych – Punktów Infrastruktury Turystycznej tzw. PIT STOPÓW, jest efektem zrealizowanego projektu pt. „Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 8, Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.
Ze względu na swoją funkcję oraz towarzyszącą im infrastrukturę PIT STOPY zostały podzielone na trzy kategorie:

 • PIT STOP typ „A” (informacyjny) - obejmuje tablicę informacyjną;
 • PIT STOP typ „B” (miejsce postojowe) - obejmuje tablicę informacyjną, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery;
 • PIT STOP typ „C” (miejsce odpoczynku) - obejmuje wiatę, ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz stojaki na rowery

Oznakowanie tras rowerowych dotyczy następujących szlaków:

 1. Szlak Tczewski (niebieski), trasa Mirowo-Góra 25,29 km,
 2. Szlak Borowiacki (czerwony), trasa Smętowo-Czarna Woda 64,35 km,
 3. Szlak Starogardzki (niebieski), trasa Łąg-Nowa Wieś Rzeczna 47,94 km,
 4. Szlak Joannitów (czarny), trasa Skarszewy-Boroszewo  29,44 km,
 5. Szlak Jeziorny (zielony), trasa Skarszewy-Osiek 64,68 km,
 6. Szlak Grzymisława (zielony), trasa Smarzewo-Lalkowy 20,43 km,
 7. Szlak Maternów (czerwony), trasa Owidz-Klonówka 8,85 km,
 8. Szlak Świętego Rocha (żółty), trasa Osiek-Starogard Gdański 34,68 km,
 9. Szlak Droga Połomska (niebieski), trasa Lubichowo-Duże Krówno 22,05 km,
 10. Szlak Starościński (czerwony), trasa Sumin-Wygonin 33,54 km,
 11. Szlak Kaliski (zielony), trasa Kaliska-Osieczna 20,55 km,
 12. Szlak Napoleona (niebieski), trasa Gajówka Udzierz-Jaszczerek 6,24 km,
 13. Szlak Opata Wernera (czarny), trasa Pogódki-Mysinek 38,16 km.

Całkowita wartość projektu wyniosła 930 460,91 zł z czego 84 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą część 16 % sfinansowało 12 gmin i miast z powiatu starogardzkiego, a także samorząd Powiatu Starogardzkiego.
Szlaki rowerowe zostały wytyczone na terenie 12 gmin powiatu starogardzkiego oznakowane tabliczkami zgodnymi ze standardem PTTK oraz znakami kierunkowymi wykonanymi według projektu graficznego spójnego dla całego projektu.
Partnerami projektu były następujące gminy i miasta: Gmina Kaliska, Gmina Zblewo, Gmina Osieczna, Gmina Skórcz, Gmina Osiek, Gmina Starogard Gdański, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Bobowo, Gmina Lubichowo, Miasto Skórcz, Gmina Wiejsko-Miejska Skarszewy, Gmina Miejska Czarna Woda oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie.

Projekt jest głównym elementem zrealizowanej idei oznakowania szlaków rowerowych po całym Kociewiu pod nazwą KOCIEWSKIE TRASY ROWEROWE. Jej autorem jest LOT KOCIEWIE.